Thông tin thực phẩm

Có thể tăng thịt lợn xuất khẩu vào Nga

Phía Nga vừa hoàn tất phân bổ quota nhập khẩu thịt lợn năm nay với tổng mức 450.000 tấn, trong đó dành cho Mỹ, EU, một số nước Đông Âu và Paraguay 270.500 tấn. Việt Nam chưa có quota riêng rẽ song có thể xuất tối đa trong khuôn khổ hạn ngạch còn lại mà không bị áp thuế cao.

Năm ngoái, Việt Nam đã xuất khẩu 800 tấn thịt lợn sang thị trường này với mức giá và chất lượng khá cạnh tranh. Theo Bộ Thương mại, năm nay, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn có thể giao hàng cho 150 công ty Nga có giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch. Thuế suất thuế nhập khẩu sẽ chỉ là 15%, giống như thịt nhập khẩu theo hạn ngạch từ Mỹ, EU, Đông Âu và Paragoay. Ngoài ra, Việt Nam còn được hưởng thuế suất ưu đãi theo Hệ thống ưu đãi phổ cập mà Liên bang Nga dành cho các nước đang phát triển.

Nga bắt đầu hạn chế nhập khẩu thịt các loại từ tháng 5 năm ngoái nhằm khuyến khích ngành chăn nuôi trong nước. Sau khi cân nhắc nhu cầu của người dân, năng lực sản xuất nội địa, Bộ Nông nghiệp nước này đã đề ra mức hạn ngạch chung cho cả năm 2004. Trong đó, chủ yếu chỉ phân bổ cho những nước và khu vực có khối lượng xuất khẩu thịt lợn vào Nga chiếm từ 10% thị phần trở lên, gồm EU, Mỹ, một số nước Đông Âu và Paraguay. Ngoài ra, cũng dành một lượng hạn ngạch nhất định dành cho một số nước khác.

Bên cạnh thịt lợn, thịt gia cầm và thịt bò cũng được nhập vào Nga theo hạn ngạch. Tổng hạn ngạch nhập khẩu gia cầm là khoảng 10,5 triệu tấn (trong đó Mỹ được phân bổ 74%), thịt bò đông lạnh là 420.000 tấn (Mỹ được 17.200 tấn). Riêng gia cầm, sẽ không được xuất khẩu vượt mức hạn ngạch cho phép. Với thịt lợn và thịt bò, nhập khẩu trong hạn ngạch sẽ được giảm thuế (thịt lợn chỉ là 15%), trong khi nhập ngoài hạn ngạch thịt lợn phải chịu thuế 60%.